LEED

Solatube Dagsljussystem erbjuder ett innovativt sätt att införliva grönt byggande. Solatube bidrar väsentligt till ett projekts förmåga att uppnå LEED certifieringar.

Solatube ® Dagsljussystem är erkända för sin förmåga att hjälpa designproffs att uppnå sina LEED ® och Energy Star ® ackrediterings mål runt om i världen. Att få in naturligt dagsljus i varje nytt projekt har blivit avgörande för framgång i många av världens största design utmärkelser.

LEED är ett miljöklassningssystem som gör en helhetsbedömning av byggnaders miljöegenskaper och täcker in såväl energiaspekten som övrig miljöpåverkan. Visionen bakom LEED är att ”gröna byggnader” positivt ska påverka hälsan och livet för allt levande inom en generation.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt system som styrs av den icke vinstdrivande organisationen US Green Building Council (USGBC). Arbetet startade 1998 och medlemsantalet uppgår nu till 20 000 företag och organisationer runt om i världen.

När företags teamet först sätter sig ner och går igenom checklistan för LEED, görs detta oftast innan designen av projektet är helt klar. Vid denna tidpunkt i projektet, är det oftast svårt för projektgruppen att bedöma antalet LEED-poäng som baseras på kostnaden, vikten på materialet samt energibesparing. Det verkliga antalet poäng som är realistiska att uppnå förblir ett mysterium tills alla bygghandlingar är klara. Denna guide kan stödja projektgruppen i att sätta dagsljusmål och energimål för delar av projektet.

 

product-code-approval-energy-standards-leed

LEED Application Guide – Solatube (Guide för byggprojekt som hjälper till att beräkna möjliga LEED poäng).