Garanti

Vad omfattas av garantin?
Solatube® International, Inc. garanterar att produkter som köps eller levereras under detta avtal, är fria från defekter i utförande och/eller material för en period räknat från köpdatum.
Hur länge gäller garantin?

Solatube dagsljussystem
År
Kupoler, takhuvsfundament, ljusprismor, monteringsfästen för ljusprismor, reflekterande rör, plast-, gummi- eller metalltätningar samt packningar, band och fästen.
10
Lamptillsats, Ventilationstillsats, Dagsljusdimmer
5
0-10 V Dagsljusdimmer
1
Solar Star
Solpanel och motor
5
Metallhölje, takhuvsfundament, fläktblad, plast-, gummi- eller metalltätningar, packningar och fästanordningar.
10

Vad kommer Solatube International att göra?
Om Solatube International bedömer att en produkt är defekt kommer denna att repareras eller bytas ut och returneras till köparen i felfritt skick inom rimlig tidsperiod. Om Solatube International tillhandahåller en ersättningsprodukt gäller garantin för denna endast för återstoden av garantiperioden för den ursprungliga produkten.

Klicka här för att ladda ner Solatubes fullständiga produktgaranti tillsammans med ägarintyg och skötselanvisningar.