Referens hönshus

Solatube Dagsljussystem riktar ljuset mot ekologisk matproduktion…

Efterfrågan på ekologisk mat har ökat dom senaste åren och Solatube Dagsljussystem bidrar till att ge hönsen, i ekologisk äggproduktion, tillgång till dagsljus. Fokus på hållbar matproduktion gör både människor och djur till vinnare.

Solfrid Utheim och Bjørn Petter Rygg, som driver ett hönshus med ekologisk äggproduktion har detta att säga om Solatube Dagsljussystem:

Solatube installerat på hönshus i Hyen, Sogn & Fjordane 20 st Solatube 750DS med Led-hybrid och dagsljusdimmer

Dagljus hönsstall

– Solfrid Utheim och Bjørn Petter Rygg

Vad tycker du om Solatube Dagsljussystem?

Solatube Dagsljussystem är ett genialiskt dagsljussystem för tillförsel av dagsljus in i hus utan användning av fönster. Det är väldigt effektivt och ger bra med ljus även när det är mulet ute.

Vilka fördelar ser du med Solatube Dagsljussystem?

Vi gjorde en ombyggnation på kycklinghuset från konventionell äggproduktion med miljöinredning för ekologisk äggproduktion med Bolegg Gallery aviar från Vencomatic, vintern 2017. I ekologisk äggproduktion ställs det krav på dagsljus i kycklinghus. Kravet uppfylls vanligtvis med hjälp av fönster, och de utmaningar som följer med det. Fördelen för oss med Solatube Dagsljussystem är att vi får in ljus på samma sätt som med ljusarmaturer, dagsljuset blir jämt fördelat från taket över hela huset. Den största fördelen är att vi inte får spridning av solstrålar in i kycklingbesättningen. Det är inte heller något problem med skillnaden i ljuset en solig eller mulen dag. Genom att använda dagsljusdimmer, ett spjäll som gradvis öppnar och stänger för dagsljus, bibehåller vi en jämn ljusstyrka inuti huset. Samma gäller mornar och kvällar, på morgon öppnar sig spjället när dagen börjar och på kvällen stängs det när dagen slutar. Användandet av dagsljusdimmer innebär att vi kontrollerar dagsljuset inuti huset på samma sätt som vid konstgjort ljus. Det är dessutom installerat en LED-hybrid inuti Solatuben, som gör att vi får tillräckligt med dagsljus både morgon och kväll under vinterhalvåret. Vi har aldrig har haft en sådan bra äggproduktion som vi har på den här hönsbesättningen. Procenten på båda antal och vikt på äggen är högre än vi förväntat oss. Även dödligheten är mycket lägre än normalt. Vi vet ännu inte om vi kan tilldela dessa positiva effekter till Solatube Dagsljussystem än, då det inte gått så lång tid, men om det skulle vara en felsatsning skulle vi sett det redan nu. Vi vet att människorna har en positiv effekt av dagsljus, då kan man dra samma slutsats om fåglar och andra djur också. 

Skulle du vilja rekommendera Solatube Dagsljussystem?

Det är ett väl genomtänkt system med bra dagsljuskontroll som verkar fungera perfekt för kycklinghuset. Det är lätt att montera och innebär lite underhåll.
Vad vi kan hoppas på är ett spjällsystem som blir ännu bättre vad gäller dagsljusreglering, men för oss fungerar det utmärkt.

-Solatube Dagsljussytem 750DS, invändigt i hönshuset (Enbart dagsljus från solatuberna på alla bilderna).

Solatube Hyen

 

Filmat 2017-04-25