Grisstall/djurstall i Falkenberg

10 st Solatube 290DS med Vusion ljusprisma, rörlängd på 3 meter/st installerades 2015-10-30.


Jonas Runevad intervju, grisstall i Falkenberg med Solatube dagsljussystem (filmades med Iphone 6, 2016-05-11)


Grisstall i Falkenberg med Solatube dagsljussystem (filmades med Iphone 6, 2016-05-11)

7 st fönster längs sydgaveln, varje fönster är 1m x 0,6 m = 0,6 m2/st, 7 st fönster x 0,6 m2 = 4,2 m2

10 st Solatube 290DS i mittersta grisstallet, varje Solatube 290DS är 350 mm i diameter = 0,1 m2/st. 10 st Solatube 290DS (350 mm) x 0,1 m2 = 1m2

Jonas Runevad och Göran Olai, Byggnadskonsulent Länstyrelsen i grisstall med Solatube dagsljussystem
Jonas Runevad ägare och Göran Olai, Byggnadskonsulent Länstyrelsen i grisstall med Solatube dagsljussystem

Göran Olai, Byggnadskonsulent
Länsstyrelsen, Hallands Län
Arbetar med förprövning, byggfrågor,
djurskydd i anslutning till byggnation

Vad tycker du om Solatube dagsljussystem i grisstallet?

Jag har inget att klaga på!
Det är bra att det ger dagsljus till grisarna men också bra att det ger bra dagsljusbelysning för dom som jobbar inne hos grisarna.

Solatube dagsljussystem takbild grisstal falkenberg
Solatube dagsljussystem takbild grisstall Falkenberg

Solatube dagsljussystem vinden grisstal falkenberg
Solatube dagsljussystem vinden grisstall Falkenberg

Lika mycket ljus med halverad fönsteryta

Att ta in dagsljuset uppifrån ger tre till fyra gånger så mycket dagsljus under hela året, jämfört med vertikalt placerade fönster i samma storlek. Ljuset från Solatube distribueras jämnare genom rummet jämfört med ljus ifrån fönster och ger ingen bländrisk.

Förutom att man får in mer ljus när man tar in dagsljuset uppifrån, så har Solatube en patenterad kupol med ”Raybender” räfflor, Fresnellins. Räfflorna styr in dagsljuset i det högreflekterande röret, oavsett vilken dagsljusvinkel solen har. Raybender kupolen tar in dubbelt så mycket ljus under hela dagen jämfört med ett takfönster med en slät yta i samma storlek. Detsamma gäller om det skulle varit en slät yta på kupolen, då skulle lågt dagsljus ha passerat igenom kupolen och gått förlorat på taket. Detta betyder att man kan halvera beräknad fönsteryta och ändå få in minst lika mycket dagsljus under hela dagen med Raybender kupolen.

Tech_Raybender
Högerkolumnen, EDCS visar vilken yta som skulle behövas för att få in lika mycket ljus med en slät yta som med Solatubes Raybender kupol, vars yta visas i den vänstra kolumnen.

Typ Kupolmodell EDCS* Solatube® kupol
Solatube 160 DS
⌀ 25 cm  = 490,9 cm²
Raybender® 3000
+ LightTrackerTM
160 in²
1.032 cm²
Solatube 290 DS
⌀ 35 cm  = 962,1 cm²
Raybender® 3000
+ LightTrackerTM
290 in²
1.871 cm²
Solatube 750 DS
⌀ 53 cm  =2206,2 cm²
Raybender® 3000 750 in²
4.839 cm²
* Effective Daylight Capturing Surface


Klicka här
för att se en film om hur Solatube fungerar.

Klicka här för att komma till referenser.