Hur fungerar det?

Solatube® SAMLAR upp dagsljus från taket,
ÖVERFÖR det genom ett högreflekterande rör och
LEVERERAR dagsljuset till rummet under – enkelt och briljant!
Patenterade tekniker försäkrar att maximal mängd ljus levereras in i ditt hem.
Vi är så säkra på att ingen annan ljustunnel kan ge dig lika mycket ljus, hela dagen, hela året, så vi erbjuder dig en Högsta Prestanda Garanti.

Solatube zonerUPPSAMLINGSZON
1 – Ljusbrytande Kupol
En patenterad Fresnel lins bryter ytterligare ljus ner i tunneln – lågt vinklat ljus som annars skulle ha passerat genom kupolen och gått förlorat.
2 – Ljusreflekterande skiva
Denna unika reflektor installeras i kupolen och ökar dramatiskt mängden ljus som når in i tunneln genom att reflektera lågt vinklat morgon, kvälls och vinterljus in i tunneln.

 

ÖVERFÖRINGSZON
3 – Högreflekterande tunnel
Starkt, superreflekterande material som överför ljus som kupolen ovanför har samlat upp och levererar det till rummet under. Ju högre reflektans det är på materialet i tunneln, desto mer dagsljus når rummet.

 

LEVERANSZON
4 – Innertaksprisma
Ljusprisman är nödvändig för att fördela ljuset jämnt i rummet under. Dubbelskiktet i prisman förstärker isoleringsförmågan och UV filtrering eliminerar solblekning på mattor, möbler och tapeter.