Daylight LED

Daylight LED har högkvalitativa Osram LED. 3 meter kabel är ansluten till LED-hybriden. Högkvalitativa LED ifrån Osram används med ca 110 lumen/W, beroende på ljusfärg, se tabell nedan. LED dioderna sitter på insidan, runt Solatube rörets innerdiameter, för att ta så lite utrymme i röret som möjligt och för att dagsljuset ska kunna passera med så små förluster som möjligt. Dayligt LED sitter i slutet av Solatube röret.

Med ljus från enbart LED-hybriden 290 DS får man ca 400 lux vid 2,8 meters takhöjd, 0,8 meter ovan golv. LED-hybriden 750 DS ger ca 600 lux. Som tillval finns det LED-hybrider med ännu högre luxvärden.
LED-hybriderna går utmärkt att kombinera med dagsljus/rörelsesensorer (t.ex. ESYLUX Dali-duo E 1300252).

Dagsljus/rörelsesensorerna programmeras in på önskade värden. Om man vill ha 500 lux, 0,8 meter ovan golv och dagsljuset ifrån Solatuben står för t.ex. 400 lux, så dimrar LED-hybriden upp med 100 lux, så att det blir 500 lux totalt.
Inställningar kan göras så att om inte någon rör sig i rummet på t.ex. 15 minuter, så släcks LED-hybriden ned, medan dagsljuset ifrån Solatuben fortsätter att lysa.

Inspänningen är 220-240VAC. Sekundärspänningen är 24VDC.
Ett Osram 75 W LED drivdon kan driva ett eller två par Daylight LED 160/290DS system eller ett 330/750DS LED system.
Installations-guide-Daylight-LED-SVE-6Solatube, LED-hybrid Gasellen Varbergs Kommun.banned-daylight-led