Köpvillkor

Leverans, betalning & garantier

1.Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Daylight Nordic AB bekräftat beställningen. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Normalt levereras ditt paket inom 1-4 arbetsdagar om varan finns i lager. Daylight Nordic AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

2.Priser

Priserna är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, för närvarande 25 %. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar på grund av ändrade moms eller onormalt stora förändringar i valutaläget, tullar, inköpspriser eller andra offentliga pålagor.

3.Betalning

Alla varor betalas mot faktura på 30 dagar eller förskottsbetalning. Vid betalning efter förfallodagen debiteras köparen dröjsmålsränta 10 %.

4.Postpaket

I vanliga fall använder vi oss av Schenker, DHL eller UPS som transportör och leverans sker direkt till leveransadressen.

5.Ångerrätt och Öppet köp

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna. Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka hela ordern betalar vi tillbaka det belopp du har betalat. Du står själv för fraktkostnaden tillbaka till Daylight Nordic AB fysiska adress. Produkter som returneras skall alltid skickas i originalförpackningen. Retur av inkuranta varor godkännes ej. OBS! Returen skall ske i oskadad originalförpackning. Vid alla typer av returer ska datum, ordernummer, kundnummer, namn, telefonnummer, emailadress, bank och kontonummer för återbetalning samt, om man vill, anledning till returen finnas med.

6.Outlöst/Ej hämtat paket

Outlöst paket debiteras med 150 kr oavsett köpesumma plus ny fraktavgift beroende på produkt för att täcka våra administrativa kostnader, frakt och returfrakt. Betalning skall ske inom tio (30) dagar räknat från faktureringsdatum. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enl lag f.n. 50 kr.
Leveransbevakning
Vi förbehåller oss rätten att restnotera eller annullera beställningar på varor som är slut i lager. Om varan beräknas inkomma inom rimlig tid och varans pris överstiger 100 kr, restnoterar vi varan och levererar, utan extra kostnad, så snart den inkommit på vårt lager. Om en vara restnoterats av oss, har Du rätt att avbeställa varan.

7.Reklamationer

Vid alla typer av reklamationer skall Daylight Nordic AB kontaktas innan någon produkt skickas tillbaka. Detta görs via info@daylightnordic.com eller på tel 031-708 51 00. Produkter som returneras skall alltid skickas i originalförpackningen för att klara transporten. Daylight Nordic AB tar inget ansvar för produkter som inte skickats i originalemballaget. Skulle vi leverera fel antal eller fel vara är vi angelägna om att du meddelar oss så snart som möjligt, så att vi får rätta till felet. Enklast sker detta genom att du sänder in returnotan med uppgift om felaktigheten samt bifogar eventuellt fellevererade varor.

8.Återbetalning

Vill du som kund ha kontant utbetalning i samband med öppet köp, uppge alltid ett bankkontonummer, bankgiro eller postgirokonto. Detta p g a fördyrade kostnader i samband med utbetalningsavier.

9.Transportskador

Vi står för alla skador, som kan uppstå vid transport till kunder. När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och/eller innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Om dessa ej åtager sig skadeansvaret, skall du kontakta oss omedelbart. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat.

10.Garanti

Enligt konsumentköplagen. För mer info se Konsumentverket.
Normalt lämnar vi 2-10 års garanti på våra varor. Garantin gäller om någon vara, trots normal användning, skulle gå sönder. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar reparation av fabrikations- och materialfel. Expeditionsnota/garantibevis/kassakvitto skall uppvisas vid garantianspråk. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

11.Reservationer/Ändringar

Vi reserverar oss för felaktigheter och misstag avseende priser och produkter på hemsidan och på länkade hemsidor. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella bristsituationer eller leveranssvårigheter av presenterade produkter. Vi reserverar oss för prisförändringar och sortiments-/produktförändringar utanför vår kontroll. Falska beställningar spåras och polisanmäls.

Rätt till ändring av priser, konstruktion, dimensionering och beteckning förbehålles Daylight Nordic AB utan föregående avisering.

12.Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

13.Kunduppgifter

Alla uppgifter om våra kunders köp och betalningar är strikt konfidentiella och lämnas ej vidare.

 

www.konsumentverket.se

www.arn.se