Arkitekter

Solatube dagsljussystem fångar in dagsljuset med en patenterad kupol på taket. Solljuset överförs genom en mycket högreflekterande tub (99,7% reflekterande) upp till 25 meter. Ljuset träffar sedan en prisma som sprider det naturliga dagsljuset ut i rummet.

Solatube är miljöklassat av Byggvarubedömningen och har erhållit bästa miljöklasskriterium, ”Rekommenderas”. Solatube är miljöklassat av SundaHus och har erhållit bästa miljöklasskriterium, ”A”.
Solatube kan användas i Miljöbyggnad, BREEAM, LEED m.m.
Mer om LEED och Solatube klicka här

Solatube kan användas i Svanen märkta projekt. Solatube uppfyller och kan hjälpa till att klara kraven enligt Svanens kriterier 013 Dagsljus.

Solatube tar in dagsljuset direkt och opåverkat genom dagsljussystemet (direkt dagsljus). I Solatube rören är det ett 3M material och såsom glaset i ett fönster, tar sig den elektromagnetiska energistrålningen med dess spektrum av våglängder opåverkat igenom. För att läsa mer klicka här.

Nedan visas ett exempel på en Solatube installation på en nybyggd förskola, tekniska specifikationer, ritningar, luxvärden, avstånd mellan Solatuberna, dagsljusfaktor m.m.

Göthriks förskola, Varbergs kommun

I denna förskola installerades 5 st Solatube 750DS (530 mm) och 10 st Solatube 290DS (350 mm) med Daylight-LED hybrid och dagsljus/rörelsesensor. Invigning skedde i september 2014.

Bild1

2

36
75

Ritning-1 ritning-2 ritning-3Projekteringsbeskrivning för Solatube:

41.E ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG

Solatube:
Ingår och monteras av bygg. Belysning och styrning ansluts av el.

I korridorer:
Solatube 290DS med integrerad Led belysning, styrning skall vara DALI på belysningen.

I kök, disk och samtalsrum:
Solatube 750DS med integrerad Led belysning, styrning skall vara DALI på belysningen. Styrningen av belysning i tuberna skall styras av en extern närvaro/dagsljussensor (inte den som är i respektive tub).

Hur mycket dagsljus kan man förvänta sig?

Belysningskraven på Göthriks förskola var på 200 lux i korridorer och på 500 lux i kök och samtalsrum 0,8 meter över golvytan. De kombinerade dagsljus/rörelsesensorerna (ESYLUX Dali-duo E 1300252) programmerades in på dessa värden.

I kök och samtalsrum är aktiv tändning programmerad, d.v.s. inställningen är gjord så att man behöver använda tryck knapparna i rummen för att LED-hybriden ska tända. När man tänder går belysningen upp till 500 lux.
Om dagsljuset ifrån Solatuben t.ex. står för 400 lux, så dimrar LED-hybriden upp med 100 lux, så att det blir 500 lux totalt. Vill man ha högre eller lägre ljusintensitet, så kan man dimra upp eller ner med hjälp av tryckknappen i rummen.
Inställningen är gjord så att om inte någon rör sig i köket eller samtalsrummet på 15 minuter, så släcks LED-hybriden ner, medan dagsljuset ifrån Solatuben fortsätter att lysa.

I korridorerna är belysningen programmerad så att ljusintensiteten håller en konstant nivå på 200 lux. Korridorerna har automatisk tändning inkopplad och rörelsesensorer ser till att belysningen tänder upp automatiskt vid rörelse.
Om dagsljuset ifrån Solatuben ger 200 lux eller mer, så tänds inte LED-hybriden upp vid rörelse. Inställningen är gjord så att om inte någon rör sig i korridoren på 15 minuter, så släcks LED-hybriden ner, medan dagsljuset ifrån Solatuben fortsätter att lysa.
Vill man ha högre eller lägre lux, så kan man dimra upp eller ner med hjälp av tryckknapparna, eller stänga av LED-hybriden helt med ett snabbt tryck på strömbrytaren.

Under en mulen mars dag, så uppmättes 204 lux i korridorerna, med enbart dagsljus ifrån Solatuberna. Det innebär att man sparar ca 80 % av strömförbrukningen dagtid under hela året. Det är lagom att ha 3-4 undertaksplattor (60×60 cm) mellan varje Solatube för att uppnå dessa värden. Det blir då ett avstånd på 2,4-3 meter mellan varje Solatube.

Dagtid kan man förvänta sig ca 50-1 500 lux med Solatube 290 DS och 50-2 500 lux med Solatube 750 DS. Prisman sprider ljuset ca 170 grader, så man blir inte bländad vid högre luxvärden. Utomhus är vi vana vid en ljusintensitet av 0-100 000 lux. Dagsljusfaktorn för Solatube är 0,8-1,5 %, beroende på vilken storlek på Solatube man använder.

Med ljus från enbart LED-hybriden 290 DS får man ca 400 lux vid 2,8 meters takhöjd och LED-hybriden 750 DS ger ca 600 lux. Som tillval finns det LED-hybrider med ännu högre luxvärden.

En Solatube med 1,5 meter rör kostar mellan 5 000-15 000 kr, beroende på storlek (250 mm- 740 mm).

Dagsljusberäkningar

Vi gör gratis belysningsberäkningar på hur mycket dagsljus som kommer in på en viss yta. Det vi behöver veta är längd, bredd och höjd på rummet samt om det är mörka eller ljusa tak, väggar och golv. Om du skickar med en ritning eller bilder så är det till hjälp.

För ytterligare information om Solatube’s tekniska beskrivningar Klicka här.

Kondens

Solatube har mer än 25 års utveckling bakom sig och finns i ca 100 länder. Med kunskap och mångårig erfarenhet har Solatube skapat ett komplett dagsljussystem för olika klimat.

För att förhindra problem med kondens i Solatube är fyra kondens ”muffar” (se bild) placerade runt om kupolen. Om kondens uppstår så rinner vattnet ner i rännan längst ner på kupolen och ut genom kondens muffarna. Smuts kan inte komma in genom muffarna.

Solatube-huv        Solatube-huv-närbild

Förlängningsrören till Solatube 750DS (530 mm) och Solatube M74DS (740 mm) ska tätas och isoleras där man går igenom tätskiktet, på t.ex. en kallvind. Resterande förlängnings rör, på kallvinden, behöver också isoleras. Skälet till behovet av isolering är att det kan uppstå en termisk effekt i rören, där varm luft strömmar upp i mitten av röret och ner igen längs med sidorna på röret. Detta kan ge upphov till kondens och därför ska rören isoleras med minst 50 mm nätisolering. Om Solatube rören kommer ut i ett inomhus varmt undertak, ovanför ett bärverk för innertaksplattor eller liknande, behöver rören inte isoleras i detta utrymme.
Förlängningsrören till Solatube 160DS (250 mm) och Solatube 290DS (350 mm) ska på samma sätt tätas och isoleras där man går igenom tätskiktet på t.ex. en kallvind men resterande förlängnings rör på vinden behöver inte isoleras, eftersom luften står still i dessa mindre rör system. Det uppstår ingen termisk effekt i rören som kan bidra till de luftströmmar som gör att det kan bildas kondens, på det sätt det kan göra i de större systemen, som därför behöver isoleras för att förhindra problem med kondens.

Klicka här för att läsa en tidningsartikel om hur Varbergs Kommun upplever Solatube och slipper kondens problem.

”Det blir ingen kondens eller läckage med Solatube, vilket man hade problem med tidigare på Varbergs kommun. Det är en enkel lösning för att få in och sprida dagsljus.”

Skötsel och underhåll

Solatube är ett slutet system, där damm och smuts inte kommer in. Det behövs inget underhåll av det reflekterande materialet inuti Solatube rören.
Det behövs underhåll av kupolen på taket. Kupolen är uppbyggd så att regnvatten tar bort vanligt damm och smuts. För att bevara de bästa dagsljusegenskaperna hos kupolen, så bör man var tredje år torka av kupolen med en trasa och vanligt vatten. Rengöringsmedel får ej förekomma. Om kupolen är installerad i en smutsig miljö behöver man se över kupolen oftare.
Klicka här för att komma till referenser för professionellt bruk.