Solatube-logo

 

 

Vi vistas inomhus upp till 90 % av vår tid. Dagsljus påverkar vårt välbefinnande och även vår vakenhet och sömn. Den spektrala fördelningen av ljus, som varierar över dagen, med mer kortvågigt ljus på morgonen och mer långvågigt ljus på kvällen gör att vår dygnsrytm ställs in på ett riktigt sätt.

Solatube leder dagsljuset dit ljuset från vanliga fönster inte når.
Solatube dagsljussystem fångar in dagsljuset med en patenterad kupol på taket. Solljuset överförs genom en mycket högreflekterande tub (99,7% reflekterande) upp till 25 meter. Ljuset träffar sedan en prisma som sprider det naturliga dagsljuset ut i rummet.
Solatube har funnits i mer än 25 år och finns i mer än 75 länder. Solatube har idag det mest utvecklade tubformade dagsljussystemet när det gäller både teknik och design.
Att öka mängden dagsljus i våra byggnader är bra för hälsan, miljön och ekonomin.
Dagsljus gör att vi håller oss friska!